หน้าแรก / การเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ / กิจกรรมทั่วโลก

Taiwan Excellence Pavilion at Manufacturing Expo 2018

เวลาในการจัดกิจกรรม:2018-06-20 ~ 2018-06-23

สถานที่ในการจัดกิจกรรม:88 ถนน บางนา-ตราด Khwaeng Bang Na, Khet Bang Na, กรุงเทพมหานคร 10260, Thailand|Bangkok International Trade & Exhibition Centre, BITEC

แนะนำกิจกรรม

แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป ไทยแลนด์ Manufacturing Expo ถือเป็นมหกรรมเครื่องจักร-เทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ประกอบไปด้วยงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด6งานดังนี้ อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์,เนปคอน ไทยแลนด์(เทคโนโลยีการประกอบ การตรวจวัด และการทดสอบสำหรับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์), แอสเซมบลีแอนด์ออโตเมชั่น เทคโนโลยี, อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์, ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง, เซอร์เฟซ แอนด์ โค๊ตติ้ง โดยในปี2017ที่ผ่านมา แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป ได้ใช้พื้นที่ในการจัดงานรวม47,209ตารางเมตร มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรม892ราย มีคู่ค้าและผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น79,904คนจากหลากหลายแขนง

ประเภทในการจัดแสดงนิทรรศการมีความหลากหลาย ทั้งเครื่องปั๊มน้ำและปั๊มลมแบบต่างๆ, ระบบขับเคลื่อน เครื่องไฮดรอลิค, ระบบควบคุมการทำงานและควบคุมคุณภาพ, ชิ้นส่วนเครื่องจักรส่งกำลัง, การประกอบและการแปรรูปวัตถุดิบ, ระบบโลจิสติก, ซอฟต์แวร์สารสนเทศเพื่อการผลิต, ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ