หน้าแรก / เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์นี้(“เงื่อนไขการใช้งาน”)มีผลบังคับผูกพันระหว่างท่าน (“ผู้ใช้งาน”หรือ”ท่าน”) และศูนย์การค้าไต้หวัน (หรือ”เรา”) ท่านควรปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ในการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน Taiwan Excellence Website (ที่อยู่เว็บไซต์: www.taiwanexcellence.org) (“เว็บไซต์นี้”) ซึ่งดำเนินงานโดยศูนย์การค้าไต้หวัน เมื่อท่านเริ่มเข้าถึงและ/หรือใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้และยอมรับผลบังคับผูกพัน โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้โดยละเอียด หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โปรดระงับการใช้งานเว็บไซต์นี้

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

  1. เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทำให้บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นเข้าถึงหรือใช้งานข่าวสาร ข้อมูล เอกสาร ข้อความ รูปภาพ คลิป รายชื่อธุรกิจ ไฟล์ คลังข้อมูล รายชื่อที่ลงทะเบียน บริการหรือกลไกและ/หรือบริการธุรกรรมออนไลน์ B2B ในเว็บไซต์นี้ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (โดยเรียกรวมว่า“เนื้อหา”)
  2. การแก้ไขใหม่ ศูนย์การค้าไต้หวันอาจจะแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานนี้ตามแต่ดุลพินิจของเราในเวลาใดก็ตาม และจะนำเงื่อนไขการใช้งานฉบับล่าสุดมาประกาศที่เว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งสมาชิกเป็นต่างหาก ผู้ใช้งานมีหน้าที่ที่จะต้องทบทวนเงื่อนไขการใช้งานที่ประกาศล่าสุดทุกเมื่อ เงื่อนไขการใช้งานนี้หากไม่ได้รับความยินยอมจากศูนย์การค้าไต้หวัน จะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้
 • การยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

  ผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานนี้ โดยการเข้าถึงและ/หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานยอมรับและเห็นด้วยกับการถูกผูกมัดด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ไม่ว่าผู้ใช้งานจะได้อ่านหรือทบทวนเงื่อนไขการใช้งานนี้จริงหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ โดยการเข้าถึง การใช้งาน การเข้าถึงและ/หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง แสดงว่าผู้ใช้งานยอมรับและเห็นด้วยกับการถูกผูกมัดด้วยเงื่อนไขการใช้งานฉบับล่าสุด หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขการใช้งานฉบับล่าสุดนี้ ผู้ใช้งานควรหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

  เงื่อนไขการใช้งานนี้ ร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ และข้อกำหนดที่ผู้ใช้งานพึงปฏิบัติตามประกาศซึ่งมีการประกาศในเวลาที่ไม่แน่นอนจากศูนย์การค้าไต้หวัน จะประกอบกันขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้งานและศูนย์การค้าไต้หวัน และเข้าแทนที่เนื้อหา สินค้าหรือบริการที่นำเสนอโดยหรือผ่านเว็บไซต์นี้ และเข้าแทนที่ข้อตกลง การให้คำมั่นสัญญา หรือการรับประกันทั้งหมดที่มีก่อนหน้าทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้งานนี้

 • การให้เนื้อหา

  1. เนื้อหาที่นำเสนอ ศูนย์การค้าไต้หวันมีสิทธิ์ในการกำหนดและตัดสินใจทุกประการสำหรับเนื้อหาและวิธีการในการนำเสนอในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานตระหนักว่าศูนย์การค้าไต้หวันอาจจะทำการลบ แก้ไข ปรับปรุง แขวน ยกเลิก หรือสิ้นสุดเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งผู้ใช้งานล่วงหน้า
  2. ข้อจำกัดในการใช้งาน ศูนย์การค้าไต้หวันมีสิทธิ์ที่จะจำกัดการใช้งานเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ใช้งานบนพื้นฐานของเหตุผลใด ๆ ก็ตาม รวมถึงมีสิทธิ์แต่ไม่จำกัดอยู่แค่ การแก้ไขหรือการลบข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้งานโพสต์ หรือการตรวจสอบข้อมูลก่อนการโพสต์บนเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ ศูนย์การค้าไต้หวันมีสิทธิ์ลบข้อมูลที่เชื่อได้อย่างมีเหตุผลว่าผิดกฎหมาย อาจก่อให้เกิดความรับผิดชอบแก่ศูนย์การค้าไต้หวัน ฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งาน หรือศูนย์การค้าไต้หวันเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ตามดุลพินิจของเราเพียงฝ่ายเดียว ผู้ใช้งานตระหนักและยอมรับว่าศูนย์การค้าไต้หวันจะต้องจำกัดเนื้อหาของผู้ใช้งานและไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาระในการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น
  3. เนื้อหาที่บุคคลที่ 3 นำเสนอ ผู้ใช้งานตระหนักและยอมรับว่า เนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์นี้อาจจะมาจากบุคคลที่ 3 (“เนื้อหาของบุคคลที่ 3”) ศูนย์การค้าไต้หวันไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาของบุคคลที่ 3 ที่ว่านี้ สมาคมการค้าต่างประเทศมีสิทธิ์ลบ แก้ไข ปรับปรุง แขวน ยกเลิก หรือสิ้นสุดเนื้อหาของบุคคลที่ 3 บางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่ดุลพินิจได้ทุกเมื่อ โดยมิต้องแจ้งผู้ใช้งานล่วงหน้า นอกจากนี้ ศูนย์การค้าไต้หวันไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อมาตรการดังกล่าว
 • ข้อจำกัดในการใช้งาน

  1. การห้ามการขายต่อ วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานในการเข้าถึง การใช้งานและ/หรือการเข้าชมเว็บไซต์นี้ ควรจำกัดอยู่แค่เพียงวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลหรือการใช้งานเป็นการภายในเท่านั้น ห้ามการใช้งานเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่เงื่อนไขการใช้งานนี้ได้อนุญาตและระบุไว้ ผู้ใช้งานยอมรับว่า หากไม่ได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์การค้าไต้หวัน ผู้ใช้งานจะไม่กระจาย จำหน่าย หรือทำสำเนา ผลิตซ้ำ ดาวน์โหลด และ/หรือดึงเอาเนื้อหาใด ๆ อย่างเป็นระบบ จากเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ
  2. การมิได้เสนอให้ผู้บริโภคคนสุดท้าย สินค้าหรือบริการที่เผยแพร่ลงในเว็บไซต์นี้จำกัดอยู่เพียงเพื่อการค้าระบบ B2B เท่านั้น ผู้ใช้งานไม่อาจซื้อสินค้าหรือบริการจากเว็บไซต์นี้ในฐานะผู้บริโภคคนสุดท้าย และไม่อาจเสนอสินค้าหรือบริการจากเว็บไซต์นี้ให้แก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย หากผู้ใช้งานทำให้ศูนย์การค้าไต้หวันได้รับความเสียหายใด ๆ ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบชดเชยความเสียหายทั้งหมด
  3. การฝ่าฝืนนโยบายความปลอดภัย ผู้ใช้งานจะต้องไม่ฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืนนโยบายความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง การล็อกอินเข้าเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีซึ่งไม่ได้รับการอนุญาต การพยายามสำรวจ ตรวจสอบ หรือทดสอบระบบหรือความบกพร่องของเว็บไซต์ การพยายามทำลายนโยบายความปลอดภัยหรือการยืนยันความถูกต้องโดยไม่ได้รับการอนุมัติอันควร การพยายามแทรกแซงการให้บริการสมาชิก การพยายามแทรกแซงโฮสต์หรือเครือข่าย หรือการส่งอีเมล์โดยที่ผู้รับไม่ได้อนุญาต หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนนโยบายความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่าย อาจต้องรับผิดชอบความผิดทางแพ่งหรือทางอาญา
  4. การละเมิดกฎหมาย ผู้ใช้งานในเวลาที่ใช้งานเว็บไซต์นี้จะต้องไม่ (1) ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการส่ง การกระจาย หรือการบันทึกข้อมูล (2) ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินหรือสิทธิทางปัญญาอื่น ๆ อีกทั้งไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิของบุคคลสาธารณะ หรือสิทธิส่วนบุคคลอื่น ๆ (3) แสดงความเห็นใด ๆ ด้วยวิธีหรือมีลักษณะของการหมิ่นประมาท ความลามกหยาบคาย การข่มขู่คุกคาม การด่าทอ หรือความเกลียดชัง หรือ (4) กระทำพฤติกรรมใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
  5. การไร้ความสามารถในการทำสัญญาตามกฎหมาย หากผู้ใช้งานไร้ความสามารถในการทำสัญญาที่มีการบังคับผูกพันตามกฎหมายได้จะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้
  6. การโฆษณาที่เป็นเท็จ ผู้ใช้งานจะไม่โพสต์เนื้อหาที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง มีลักษณะของการชักจูงให้เข้าใจผิด หรือมีลักษณะของการหมิ่นประมาท และจะไม่โพสต์โฆษณาที่เป็นการหลอกลวงหรือเข้าข่ายการค้าสินค้าลอกเลียนแบบ
  7. สแปม ผู้ใช้งานจะไม่ส่งสแปม รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ อีเมล์ในรูปแบบใดก็ตามที่ส่งไปถึงผู้รับโดยไม่ได้รับอนุญาต
  8. ข้อจำกัดที่มีลักษณะของสัญญา ผู้ใช้งานเข้าใจว่า ข้อจำกัดในการใช้งานในข้อที่ 4 ที่ได้กำหนดไว้และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขการใช้งานนี้ ต่างก็เป็นข้อจำกัดที่มีลักษณะของสัญญา และข้อจำกัดนี้จะไม่ถูกจำกัดด้วยเหตุทางเทคนิคบนเว็บไซต์นี้
  9. ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำพฤติกรรมดังต่อไปนี้
   • ให้ข้อมูลหรือข้อเสนอที่หลอกลวง จำหน่ายหรือพยายามที่จะจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบหรือของเถื่อน หรือของที่กฎหมายห้ามการจำหน่ายและ/หรือการทำการตลาด หรือดำเนินกิจกรรมอันผิดกฎหมาย
   • ละเมิดหรือสนับสนุนการละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางธุรกิจของบุคคลที่ 3 หรือสิทธิและความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือสิทธิอื่น ๆ ตามกฎหมาย
   • ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการนำเข้าและการส่งออก การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเลือกปฏิบัติ การโฆษณาเกินจริง
   • เสนอ หรือส่งเสริมการขายด้วยข้อมูล เนื้อหา หรือส่วนประกอบที่ลามกหยาบคาย
   • กระจายความคิดของการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ
   • เสนอข้อมูลที่แฝงการทำลายชื่อเสียง การหมิ่นประมาท การข่มขู่ที่ละเมิดกฎหมาย หรือการคุกคามที่ผิดกฎหมาย
   • เกี่ยวข้องในการทำสำเนา ผลิตซ้ำ ใช้ประโยชน์ หรือใช้ในทางที่ผิดของ รายชื่อธุรกิจ คลังข้อมูล รายชื่อที่ลงทะเบียน หรือข้อมูลอื่นของสมาคมการค้าต่างประเทศ
   • วางแผนทำลายความสมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของศูนย์การไต้หวันและ/หรือเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือพยายามเข้าระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต
   • ใช้หรือแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์และรหัสอื่นที่สร้างความเสียหาย ทำลาย รบกวน ตัดขาดข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคล หรือยึดระบบซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์
   • ให้ข้อมูลที่ประกอบกันขึ้นเป็นโฆษณาที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตหรือมีการล่วงละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่สแปม) รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือส่งเสริมให้บุคคลอื่นกระทำความผิดทางอาญา หรือมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความผิดทางแพ่ง หรือละเมิดระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมาย
   • ให้ลิงค์หรือการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของสินค้า บริการ หรือเนื้อหา หรือข้อมูลอื่นที่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือโดยเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือรวมถึงการบรรยายการพรรณนาสินค้า บริการ เนื้อหา หรือข้อมูลดังกล่าว
   • มีพฤติกรรมที่เป็นแผนการหลอกลวงผู้ใช้งานอื่น หรือผู้ใช้งานของเว็บไซต์นี้ท่านอื่น หรือมีแผนการอันมีวัตถุประสงค์อื่นที่ผิดกฎหมาย
   • การละเมิดกฎหมายโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • ทรัพย์สินทางปัญญา

  เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของศูนย์การค้าไต้หวันหรือผู้ถือสิทธิ์อื่น และได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิอื่น ๆ ตามกฎหมาย ไม่มีสิทธิ์ดาวน์โหลดหรือทำสำเนาซ้ำไม่ว่าในรูปแบบใด นอกจากจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์การค้าไต้หวันหรือผู้ถือสิทธิ์อื่น ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการครอบครองเนื้อหา และทรัพย์สินทางปัญญาล้วนเป็นของศูนย์การค้าไต้หวัน หากไม่ได้รับการยินยอมจากศูนย์การค้าไต้หวัน ห้ามการใช้งานโดยเด็ดขาด ศูนย์การค้าไต้หวันขอสงวนและรักษาสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 • ข้อสงวนสิทธิการใช้งานและการจำกัดการรับผิดชอบ

  1. การไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบกิจกรรมของผู้ใช้งาน ศูนย์การค้าไต้หวัน ไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมใด ๆ ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่ทำให้ผู้ใดได้รับความเสียหาย
  2. การไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ผู้ใช้งานมอบให้ ศูนย์การค้าไต้หวันไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อมูลที่ผู้ใช้งานหรือบุคคลที่ 3 โพสต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ ข้อมูลที่หลอกลวง ไม่เป็นความจริง ชักจูงให้เข้าใจผิด ไม่ถูกต้อง มีลักษณะลามกหยาบคาย ก้าวร้าวล่วงละเมิด หรือข้อมูลที่ผิดกฎหมาย และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานและบุคคลที่ 3 ดังกล่าว ความเสี่ยงต่อความเสียหายอันเกิดจากข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบเอง ศูนย์การค้าไต้หวันไม่มีหน้าที่ทบทวนเนื้อหาที่ผู้ใช้งานโพสต์ในเว็บไซต์นี้
  3. ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบความผิดพลาดหรือการขาดช่วงในเว็บไซต์นี้ ศูนย์การค้าไต้หวันไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้องสิทธิ์ การรับผิด หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก (i) เว็บไซต์นี้ บริการนี้ หรือเนื้อหาหรือสินค้าที่มาจากเว็บไซต์นี้ที่ เกิดความผิดพลาดหรือความบกพร่องขึ้น (ii) การไม่สามารถใช้งานหรือการขาดช่วงในเว็บไซต์นี้หรือในฟังก์ชั่นการใช้งานของเว็บไซต์นี้ (iii) การใช้งานเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้งาน (iv) เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือ (v) ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในดำเนินการอันเกิดจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้
  4. การสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบเนื้อหา เว็บไซต์นี้และ/หรือเนื้อหาที่เว็บไซต์นี้นำเสนอล้วนอยู่บนพื้นฐานของตามที่เป็นในปัจจุบัน ศูนย์การค้าไต้หวัน ณ ที่นี้ ขอสงวนสิทธิ์โดยเปิดเผยอย่างชัดแจ้งในการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ สิทธิในทรัพย์สิน คุณภาพ เงื่อนไข สมรรถนะ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมในการนำไปวางจำหน่าย หรือการรับประกันที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิต่าง ๆ โดยจะยกเว้นการรับประกัน ข้อสงวนสิทธิ เงื่อนไข และข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น เท่าที่พึงกระทำได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้สูงสุด ผู้ใช้งานจะต้องแบกรับความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์นี้และอันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้
  5. การไม่เป็นตัวแทนของความถูกต้องหรือความสามารถ ถึงแม้ว่าศูนย์การค้าไต้หวันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์นี้มีความสมบูรณ์และความถูกต้องที่สุดเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้สูงสุด ศูนย์การค้าไต้หวันมิได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันการมีประสิทธิภาพ การถูกกฎหมาย ระดับความถูกต้อง คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงหรือความสมบูรณ์ของเว็บไซต์นี้ และ/หรือของข้อมูลที่เว็บไซต์นี้นำเสนอ หรือความสามารถในการขายและส่งมอบสินค้าของซัพพลายเออร์ หรือความสามารถในการซื้อสินค้าของฝ่ายผู้ซื้อ และไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันความสำเร็จของธุรกรรมไม่ว่าธุรกรรมใด
  6. การแบกรับความเสี่ยงเอง ผู้ใช้งานจะต้องแบกรับความเสี่ยงใด ๆ ก็ตามด้วยตัวเอง จากข้อมูลที่ทำการดาวน์โหลดหรือได้มาใช้งานจากดุลพินิจของตัวเอง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์หรือการสูญเสียข้อมูลอันเกิดจากการดาวน์โหลดหรือการใช้ข้อมูลดังกล่าว
  7. การไม่รับประกันโดยนัย ศูนย์การค้าไต้หวันจะไม่รับประกันเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ยกเว้นเฉพาะการรับประกันที่ปรากฏตามเงื่อนไขการใช้งานนี้โดยเปิดเผย
  8. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 การเชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเท่านั้น ไม่ใช่การสลักหลังรับรองเนื้อหาโดยศูนย์การค้าไต้หวันของเว็บไซต์บุคคลที่ 3 ดังกล่าว ดังนั้นผู้ใช้งานที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงนั้น ๆ เอง
  9. การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภาครัฐ ศูนย์การค้าไต้หวันมีสิทธิ์ร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานของภาครัฐ บริษัทนักสืบเอกชน และหรือบุคคลที่ 3 ที่ได้รับความเสียหาย สำหรับการสอบสวนความผิดทางอาญาหรือทางแพ่งที่น่าสงสัย ศูนย์การค้าไต้หวันอาจจะเปิดเผยตัวตน ข้อมูลการติดต่อ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน หากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลที่ 3 ที่ได้รับความเสียหาย และจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ดำเนินการซึ่งเป็นการกระทำ การเรียกร้องสิทธิ์และ/หรือการเรียกร้องใด ๆ (รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี) ต่อพฤติกรรมของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของศูนย์การค้าไต้หวัน
  10. การไม่มีความเสียหายที่ตามมา ศูนย์การค้าไต้หวันไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดเชยความเสียหายใด ๆ อันรวมถึงความเสียหายพิเศษ โดยตรง โดยอ้อม เกิดพร้อมกัน หรือเกิดตามมา แต่ไม่จำกัดอยู่แค่ความเสียหายดังกล่าว และยังไม่ต้องชดเชยความเสียหายที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ ความสูญเสียในผลประโยชน์ ชื่อเสียงทางการค้า การใช้งาน ข้อมูล หรือความเสียหายอื่นที่ไม่มีรูปร่าง การหยุดชะงักทางธุรกิจ ซึ่งเกิดจากหรือสัมพันธ์กับการใช้งานเว็บไซต์นี้ การที่ใครก็ตามไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือด้วยเหตุของการไร้สมรรถนะ ความผิดพลาด การตกหล่น การมีตำหนิ ความล่าช้าของการทำงานหรือการส่ง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความผิดพลาดของระบบ หรือการเข้าถึงข้อมูลสมาชิกหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่ 3 ไม่ว่าศูนย์การค้าไต้หวันจะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่
  11. การจำกัดความรับผิดชอบ หากไม่กระทบต่อข้อกำหนดข้างต้นอีกทั้งถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศูนย์การค้าไต้หวันและพนักงาน นายหน้า ประธาน ผู้จัดการ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตัวแทน ผู้รับช่วงต่อ ซัพพลายเออร์บุคคลที่ 3 ที่จัดหาข้อมูลหรือเอกสาร หรือบุคคลใดก็ตามที่ทำงานในฐานะตัวแทนของศูนย์การค้าไต้หวัน จะทำการรับผิดชอบต่อการเรียกร้องสิทธิ์สะสมทั้งหมดที่พึงมีต่อผู้ใช้งานแต่ละท่าน อันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเนื้อหา เว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลที่เว็บไซต์นี้นำเสนอ และการเรียกขอสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่เกินมูลค่า TWD 20,000 หยวน และจำนวนเงินดังกล่าวจะต้องทดแทนการบรรเทาอื่นทั้งหมดที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกร้องสิทธิ์จากศูนย์การค้าไต้หวันได้ นอกจากนี้ศูนย์การค้าไต้หวัน ไม่สูญเสียสิทธิ์ในการขอให้ผู้ใช้งานแสดงหลักฐานของความเสียหายจริงด้วย
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานนี้ เนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวในขณะนี้ของเว็บไซต์นี้เข้าถึงได้ผ่านลิงค์ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่ด้านล่างของหน้าส่วนมากของเว็บไซต์นี้ ท่านอาจจะคลิกที่นี่ เพื่ออ่านหรือทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของศูนย์การค้าไต้หวัน เนื่องจากความก้าวหน้าของอินเตอร์เนต เครื่องมือความปลอดภัยและนโยบายความเป็นส่วนตัวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น ศูนย์การค้าไต้หวันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้งานควรที่จะทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงล่าสุด

 • การชดเชยของผู้ใช้งาน

  หากผู้ใช้งานละเมิดเงื่อนไขการใช้งานนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ข้อสงวนสิทธิการใช้งานและการรับประกัน) รวมทั้งเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงและมาพร้อมกับเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือการใช้บริการผ่านเว็บไซต์นี้ หรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ สินค้า เนื้อหา ข้อมูลที่มีการนำเสนอ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่ละเมิดบุคคลที่ 3) จนเป็นเหตุให้ศูนย์การค้าไต้หวัน พนักงาน นายหน้า ประธาน ผู้จัดการ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตัวแทน ผู้รับช่วงต่อ ซัพพลายเออร์บุคคลที่ 3 ที่จัดหาข้อมูลหรือเอกสาร หรือบุคคลใดก็ตามที่ทำงานในฐานะตัวแทนของศูนย์การค้าไต้หวันต้องรับผิดชอบใด ๆ หรือประสบกับการร้องเรียน การเรียกร้องสิทธิ์ ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ การฟ้องร้องและค่าทนายความ) และความเสียหาย ผู้ใช้งานจะต้องชดเชยความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ศูนย์การค้าไต้หวันขอสงวนสิทธิ์เป็นพิเศษและเพียงผู้เดียวในการกระทำเพื่อการป้องกันและควบคุมเรื่องดังกล่าว ซึ่งด้วยเหตุนี้จะไม่ทำให้ผู้ใช้งานพ้นจากความรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหาย

 • การแจ้ง

  ยกเว้นแต่การนัดหมายเป็นอย่างอื่น การแจ้งให้ศูนย์การค้าไต้หวันทราบ และการส่งคำบอกกล่าวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานนี้ ควรใช้วิธีการส่งอีเมล์หรือจดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรถึงสมาคมการค้าต่างประเทศ (อีเมล์: chaolin.wu@taitra.org.tw ที่อยู่: 5F, 333 Keelung Rd, Section 1, Taipei City 11012, Taiwan ROC) ศูนย์การค้าไต้หวันมีสิทธิ์ในการส่งคำบอกกล่าวทางกฎหมายถึงผู้ใช้งาน ตามที่อยู่หรืออีเมล์ที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้ในการสมัคร การแจ้งผ่านอีเมล์จะถือว่าทำการส่งแล้วหลังจากทำการส่ง 24 ชั่วโมง ยกเว้นว่าผู้ส่งได้รับทราบว่าที่อยู่ของอีเมล์ใช้การไม่ได้ การแจ้งผ่านไปรษณีย์ หลังการส่ง 3 วันถือว่าทำการส่งแล้ว

 • ข้อกำหนดอื่น ๆ

  1. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล กฎหมายที่ใช้บังคับเงื่อนไขการใช้งานนี้คือกฎหมายของภูมิภาคไต้หวัน (ไม่ใช้ข้อบังคับที่เลือกจากกฎหมายอื่น) ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่าง 2 ฝ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานนี้ ให้อยู่ในอำนาจศาลของศาลชั้นต้นของกรุงไทเป ภูมิภาคไต้หวัน
  2. การไม่มีตัวแทน เงื่อนไขการใช้งานนี้จะไม่ทำให้เกิดหรือจงใจให้เกิดความสัมพันธ์แบบนายหน้า หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า การว่าจ้าง หรือแฟรนไชส์ ระหว่างผู้ใช้งานและศูนย์การค้าไต้หวัน
  3. การแยกสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะ หากเงื่อนไขการใช้งานข้อหนึ่งข้อใดหรือบางส่วนถูกศาลที่มีอำนาจมองว่าบังคับใช้ไม่ได้หรือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดนั้นหรือข้อกำหนดบางส่วนนั้นจะถูกตัดออกจากเงื่อนไขการใช้งานนี้ ข้อกำหนดที่เหลือหรือบางส่วนในเงื่อนไขการใช้งานนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ ข้อกำหนดในข้อหรือบางส่วนที่เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ จะต้องเปลี่ยนแปลงไปให้ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์เดิมที่ข้อกำหนดข้อนั้นหรือบางส่วนนั้นกำหนด ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
  4. หัวข้อ หัวข้อของข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้งานนี้มีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่อาจใช้ในการนิยาม การจำกัด การตีความ หรือการอธิบายขอบเขตของข้อกำหนดนั้น
  5. การสละสิทธิ์ ศูนย์การค้าไต้หวันสละสิทธิ์หรือยังไม่ใช้สิทธิ์ในการดำเนินการ เมื่อผู้ใช้งานฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานนี้ จะไม่ถูกมองว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการปฏิบัติต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนอื่นของผู้ใช้งาน
  6. การโอนมอบสิทธิ์ ศูนย์การค้าไต้หวันมีสิทธิ์นำเงื่อนไขการใช้งานนี้โอนมอบสิทธิ์ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตาม แต่ผู้ใช้งานจะไม่มีสิทธิ์ในการโอนเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตาม ยกเว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์การค้าไต้หวัน
  7. ภาษา หากเงื่อนไขการใช้งานนี้ฉบับแปลภาษาอื่นมีความแตกต่างกับฉบับภาษาจีนตัวเต็ม ให้ถือเอาฉบับภาษาจีนตัวเต็มเป็นมาตรฐาน