หน้าแรก / นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ชี้แจงและอธิบายถึงวิธีการที่ศูนย์การค้าไต้หวัน(หรือ“เรา”)ทำการเก็บรวบรวมและปกป้องข้อมูล ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (“ผู้เยี่ยมชม”) ซึ่งเราดำเนินการผ่านเว็บไซต์ Taiwan Excellence Website (ที่อยู่เว็บไซต์: www.taiwanexcellence.org) (เว็บไซต์นี้) ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกท่านล้วนอยู่ภายใต้การบังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อเริ่มใช้งานเว็บไซต์นี้ก็เท่ากับผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

  ศูนย์การค้าไต้หวันอาจรวบรวมข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการธุรกรรมออนไลน์หรือบริการอื่น ๆ ของเว็บไซต์ เช่นเดียวกับบริการทางด้านการตลาดหรือกิจกรรมพิเศษของศูนย์การค้าไต้หวันด้วย เป็นต้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ท่านเห็นชอบ

 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

  ในการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ เราอาจรวบรวมและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่านดังนี้

  1. ข้อมูลที่ท่านกรอกในแบบฟอร์มต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ ชื่อและนามสกุลของท่าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร อีเมล์ ประวัติย่อของบริษัท แคตาล็อกและข้อมูลต่าง ๆ และข้อมูลธุรกิจอื่นของท่านที่เกี่ยวข้อง
  2. รายละเอียดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านและทรัพยากรที่ท่านเข้าถึง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (traffic) ข้อมูลสถานที่ (location) เว็บล็อก (weblogs) และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการส่ง
  3. ข้อมูลที่ท่านได้ให้แก่เราหรือบุคคลอื่นในการติดต่อกับเราหรือบุคคลอื่นผ่านทางเว็บไซต์นี้
  4. ข้อมูลอื่นที่ท่านให้แก่เว็บไซต์นี้หรือเรา
 • ช่วงเวลา พื้นที่ และเป้าหมายในการใช้ข้อมูล

  สมาคมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้เยี่ยมชมที่ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ศูนย์การค้าไต้หวันจะใช้และ/หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ได้ให้ไว้ ตามข้อตกลงที่สมาคมการค้าต่างประเทศทำไว้กับบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ของไต้หวันที่ได้รับรางวัลเท่านั้น

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้โดยสมาคมการค้าต่างประเทศ จนกว่าท่านจะดำเนินการเรียกร้องให้ลบทิ้งไปอย่างเป็นทางการเท่านั้น โดยเว้นเสียแต่ว่ามีข้อบังคับทางกฎหมายที่แตกต่างออกไป

  ข้อมูลที่เว็บไซต์นี้รวบรวมอาจจะเก็บไว้ในประเทศใดก็ตามที่สมาคมการค้าต่างประเทศดำเนินการอยู่และอาจจะมีการดำเนินการจัดการภายในประเทศนั้น ๆ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมในทันทีที่จะให้ข้อมูลส่งผ่านไปยังพื้นที่นอกประเทศของท่าน

  ศูนย์การค้าไต้หวันอาจนำข้อมูลของท่านมอบให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งให้บริการอื่นที่เกื่ยวข้อง และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการเว็บไซต์นี้ บางครั้ง เราจะรวบรวมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องของท่านให้แก่พันธมิตรที่ทางธุรกิจซึ่งเป็นข้อมูลทางสถิติเพื่อประโยชน์ในการให้บริการและในการใช้งานเว็บไซต์นี้

  เราต้องใช้ไฟล์คุกกี้ในการรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้งานทั่วไปของท่านในเว็บไซต์ เมื่อมีการใช้งาน คุกกี้เหล่านี้จะถูกดาวน์โหลดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัติโนมัติ ไฟล์คุกกี้นี้จะเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้จะบรรจุข้อมูลที่ส่งผ่านฮาร์ดไดรฟ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่ให้แก่ท่านได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีความสามารถในการปฏิเสธคุกกี้ โดยการใช้การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องบนบราวเซอร์ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราได้ ผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 ก็อาจจะใช้คุกกี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเราไม่ได้ดำเนินการควบคุม ดังนั้นเมื่อท่านใช้บริการของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่ 3 ผ่านเว็บไซต์นี้ คุกกี้ (ถ้ามี) อาจจะถูกดาวน์โหลด

 • การสอบถามและการแก้ไข

  สำหรับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิ์ในการสอบถามหรือการขออ่านทวน การขอทำสำเนา การขอเพิ่มเติมหรือการขอแก้ไข การขอให้หยุดการรวบรวม การจัดการหรือการใช้สอย และการขอให้ลบทิ้ง ยกเว้นแต่กฎหมายได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ท่านจะต้องใช้ส่วน “ติดต่อเรา” ของเว็บไซต์ในการสอบถามและขอแก้ไขดังกล่าว

 • ผลที่ตามมาสำหรับท่านในการไม่ให้ข้อมูล

  หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับบริการที่เว็บไซต์นี้ได้มอบให้ หรืออาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของท่านในการใช้เว็บไซต์นี้ เช่น ท่านอาจไม่มีสิทธิ์ดาวน์โหลดอีบุ๊กบนเว็บไซต์นี้ได้

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  หากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะติดประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขให้ทราบในเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังการติดประกาศ ยกเว้นแต่เราทำการประกาศเป็นอย่างอื่น ท่านยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่เว็บไซต์นี้รวบรวม (ไม่ว่าข้อมูลรวบรวมขึ้นก่อนหรือหลังนโยบายใหม่มีผลบังคับใช้) ล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับในเวลานั้น หากท่านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ควรทำหนังสือถึงศูนย์การค้าไต้หวันเป็นลายลักษณ์อักษร และขอเป็นกรณีพิเศษให้ศูนย์การค้าไต้หวันคืนและ/หรือทำลายสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านที่มีอยู่ทั้งหมด

 • ภาษา

  หากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแปลภาษาอื่นมีความแตกต่างกับฉบับภาษาจีนตัวเต็ม ให้ถือเอาฉบับภาษาจีนตัวเต็มเป็นมาตรฐาน

 • คำถามและข้อเสนอแนะ

  หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ โปรดส่งอีเมล์ถึงgloria@taitra.org.tw