หน้าแรก / การเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ / กิจกรรมทั่วโลก

งานสัมมนาเพื่อการพัฒนาคมนาคมขนส่งอัจฉริยะไทยด้วยนวัตกรรมจากไต้หวัน

เวลาในการจัดกิจกรรม:2018-08-31 ~ 2018-08-31 วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10:00-12:20 น.

สถานที่ในการจัดกิจกรรม:Silk 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา|Silk 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

แนะนำกิจกรรม

คอนจังค์ชั่นพับลิครีเลชั่นส์ ในนามของ กระทรวงเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs) และสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (Taiwan External Trade Development Council - TAITRA)   ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานสัมมนา (Invitation Only) Taiwan Excellence Smart Transportation Forum  ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.20 น. ณ ห้อง Silk 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

งานสัมมนา Taiwan Excellence Smart Transportation Forum เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของงาน TAIWAN EXPO 2018 มุ่งเน้นจัดแสดงนวัตกรรมด้านระบบการคมนาคมขนส่ง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทันสมัย โดยผู้ประกอบการชั้นนำของไต้หวัน

 

ภายในงานสัมมนา ท่านสื่อมวลชนจะได้พบกับ Walter M.S.Yeh ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง President & CEO ของสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน ให้เกียรติร่วมเปิดงานสัมมนาด้วยตนเอง สื่อมวลชนที่สนใจยังสามารถสัมภาษณ์รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานได้เพิ่มเติม (ติดต่อนัดหมายได้ที่ คอนจังค์ชั่นพับลิครีเลชั่นส์)

 

ไฮไลท์ของการสัมมนา อาทิ การร่วมรับฟังข้อมูลที่น่าสนใจของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในประเทศไทยในปัจจุบัน และการก้าวสู่ระบบคมนาคมอัจฉริยะของประเทศไทยในอนาคต โดย ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ (Eisenhower Fellowships) ในฐานะผู้นำยุคใหม่ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี จากมูลนิธิประธานาธิบดี ดไวท์ ไอเซนฮาวร์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

นอกจากนี้ ท่านสื่อมวลชนจะมีโอกาสได้ร่วมรับชมข้อมูลนวัตกรรมเทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย จากผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน อาทิบริษัท GEOSAT Aerospace & Technology Inc., Advantech Corporation (Thailand) Co., Ltd., Forward Electronics Co., Ltd., และบริษัท Axiomtek (Thailand) Co., Ltd.