หน้าแรก / การเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ / กิจกรรมทั่วโลก

งานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะไทยและไต้หวัน

เวลาในการจัดกิจกรรม:2018-11-29 ~ 2018-11-29

สถานที่ในการจัดกิจกรรม:ประเทศไทย|
กรุงเทพมหานคร|ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Grande Centre Point (Terminal 21)

แนะนำกิจกรรม

ขณะนี้รัฐบาลไทยได้พยายามส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0 และสินค้าเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะยังเป็นที่ต้องการมากขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในไทย ดังนั้น งานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะไทยและไต้หวันที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะให้ภาครัฐและเอกชนของไทยได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลและความทันสมัยของสินค้าเมืองอัจฉริยะซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าที่ไต้หวันมีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต