หน้าแรก / การเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ / กิจกรรมทั่วโลก

Taiwan Excellence Pavilion at Gates Southeast Asia Consumer Channel Summit

เวลาในการจัดกิจกรรม:2020-08-18 ~ 2020-08-20

สถานที่ในการจัดกิจกรรม:Bangkok, Thailand|Bangkok, Thailand

แนะนำกิจกรรม

Taiwan Excellence Pavilion at Gates Southeast Asia Consumer Channel Summit

GATES, is a community driven Online Collaborative Platform, which allows members of the ICT community – Resellers, Distributors & Vendors to connect, collaborate, share & trade securely and efficiently amongst themselves. GATES provides a platform for: Meeting new prospects and current partners from across Southeast Asia at one place, one time Showcasing new and innovative products; Getting immediate feedback from partners Understanding trends and directions in the marketplace from researchers, experts and other channel executives.