หน้าแรก / การเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ / กิจกรรมทั่วโลก

Taiwan Excellence Smart Machinery Online Press Conference

เวลาในการจัดกิจกรรม:2020-06-02 ~ 2020-06-02 14:30-16:30(Thailand)

สถานที่ในการจัดกิจกรรม:Online|NA

แนะนำกิจกรรม

Eight leading Taiwanese companies including HIWIN, FFG, Solomon, Manford, Chin Fong, Grintimate, Tong-tai and She-Hong will share the latest smart machinery technologies from Taiwan, including machine tools, automation equipment, precision components and electronic process equipment.

Please join the event by Online registration.

Please feel free to leave your questions at the link.

แหล่งภาพและเสียงของกิจกรรม

20200525164408
2020-05-25 1 รูปภาพ
20200525164408

ผู้ติดต่อ

Kuoping Chung

IEP Smart Machinery Section

Strategic Marketing Department

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

Tel: +886-2-27255200 ext. 1376

E-mai: kokuhei@taitra.org.tw