หน้าแรก / การเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ / กิจกรรมทั่วโลก

Taiwan Excellence Plastic & Rubber Machinery Online Press Conference

เวลาในการจัดกิจกรรม:2020-09-17 ~ 2020-09-17 GMT+7: 14:00-15:00

สถานที่ในการจัดกิจกรรม:Online|NA

แนะนำกิจกรรม

You are cordially invited to join the event “Taiwan Excellence Plastic & Rubber Machinery Online Press Conference”

Shaping New Plasbility

Date: Sep. 17th (Thu), 2020

Time:

GMT+7 : 14:00~15:00

Please Join us and learn how the latest Taiwanese Products push the boundaries of technology!

Attend the online press conference, you will learn more about smart machinery cutting-edge technology and innovation from four leading Taiwanese companies including, FCS, ChumPower, Fong Kee, and Diing Kuen. (Please refer product information at https://reurl.cc/8n4Z0d

Please register by clicking the Online Registration link by Sep 15th, and then the livestream link will be sent to you 2 days before the event day.

ผู้ติดต่อ

Claire Chou

Tel: +886 2 2725-5200 ext. 1316

Email: chou@taitra.org.tw