หน้าแรก / การเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ / ข่าวล่าสุด / เนื้อหาบทความ

ชวนร่วมงานใหญ่แห่งปี ไทย-ไต้หวัน สัมมนาสุดยอดเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ
เวลาที่ประกาศ 2018-11-23

สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)) ร่วมกับ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (the Ministry of Economic Affairs) ขอเชิญ ชวนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานสัมมนาระดับนานาชาติและเจรจาธุรกิจ ไทย-ไต้หวัน เน้นอุตสาหกรรมเพื่อ เมืองอัจฉริยะ วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน นี้ เวลา 13.30-17.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์เทอร์มินัล 21 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

งานสัมมนาระดับนานาชาติไทย-ไต้หวัน อุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะ (Thailand-Taiwan Smart City Industry Seminar & Trade Meeting Bangkok) ได้รับเกียรติจากสุดยอดผู้ประกอบการชั้นน าจากไต้หวัน มาน าเสนอเทรนด์และเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะในหลายด้าน ทั้งระบบขนส่งพาณิชย์ขนส่ง มวลชน ยานยนต์เกษตรกรรม พลังงาน ที่พักอาศัย ส านักงานและโรงงาน พร้อมสาธิตนวัตกรรมเด่นและเปิด โอกาสให้ผู้สนใจเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไต้หวัน ซึ่งได้รับการคัดเลือกและการันตีความเป็นเลิศจาก โครงการ Taiwan Excellence

นายหมิงเยา ไส รองผู้อ านวยการบริหาร สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน กล่าวว่า “ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงจะได้เจรจาโดยตรงกับเจ้าของสุดยอดผลิตภัณฑ์และ นวัตกรรมจากไต้หวัน ที่โดดเด่นทั้งในด้านการออกแบบ คุณภาพ และการตลาด เท่านั้น แต่ยังได้รับฟังข้อมูล การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย เพื่อรองรับการเติบของ เมืองอัจฉริยะ ตามนโยบายพัฒนาประเทศไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย”

การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นโดย สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน ร่วมกับ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน รวมทั้ง ได้รับการสนับสนุนโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ส าหรับนักธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาระดับนานาชาติและเจรจาธุรกิจ โปรดส ารองที่นั่งล่วงหน้า โดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน ประจ าประเทศไทย โทร 02-651-4470-1 หรือลงทะเบียนได้ที่http://bit.ly/2Preiwj ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บทความก่อนหน้า

TAITRA จัดสัมมนาและเจรจาธุรกิจ  “Thailand-Taiwan Smart Healthcare Seminar & Trade Meeting 2019” โชว์เทคโนโลยีทันสมัยด้านการแพทย์ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุด

2019-08-14

TAITRA จัดสัมมนาและเจรจาธุรกิจ “Thailand-Taiwan Smart Healthcare Seminar & Trade Meeting 2019” โชว์เทคโนโลยีทันสมัยด้านการแพทย์ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุด

บทความถัดไป

Taiwan Excellence จัดแสดงนวัตกรรม ณ งานไต้หวันเอ็กซ์โป 2018

2018-08-30

Taiwan Excellence จัดแสดงนวัตกรรม ณ งานไต้หวันเอ็กซ์โป 2018