หน้าแรก / การเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ / กิจกรรมทั่วโลก

TELEHEALTH FROM TAIWAN YOUR BEST SOLUTION DURING THE CURRENT AND CHALLENGING COVID 19 PANDEMIC

เวลาในการจัดกิจกรรม:2020-04-23 ~ 2020-04-23 13:00-14:00(Thailand)

สถานที่ในการจัดกิจกรรม:NA|NA

แนะนำกิจกรรม

The outbreak of COVID-19 is causing the door to close one after another all over the world, but telemedicine opens another window of hope for the whole world.

Taiwan integrates advantages in information, communication, and medical strength, therefore exclusively equipped with the potential to develop the telemedicine industry.

Telehealthcare companies Medimaging Integrated Solution Inc., Bionime Corporation, and Leadtek Research Inc. will present their cutting-edge products and technology.

Please join the event by Online registration and click livestream link.

มุมดาวน์โหลด

Taiwan Excellence Press Conference EDM(597919 KB)