หน้าแรก / รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน / Award Winning Products / Product Details

AccuPick 3D
ประเภทผลิตภัณฑ์:กำลังผลิตและพลังงาน
รุ่นผลิตภัณฑ์:SLM 3D-230
Solomon Technology Corp.
award 3

ระบบการหยิบจับแบบสุ่มอัจฉริยะ 3D, แพลตฟอร์มวิชั่นภาพแรกที่เปิด, AI ที่พิเศษและนวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่, ฟังก์ชัน 3D, โดยการผ่านระบบวิชั่น 3D แบบรวดเร็วและใช้งานง่าย, นำพาหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดี
●ปัญญาประดิษฐ์ ลดระยะเวลาในการสอน
●สนับสนุนแบรนด์หุ่นยนต์ที่สำคัญของโลก
●เลนส์ที่มีความแม่นยำและการคำณวนแบบอัจฉริยะประกอบรวมกัน

เกี่ยวกับ Solomon Technology Corp.

โซโลมอนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ปี พ.ศ.2516 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในไต้หวันเมื่อปี ปี พ.ศ.2539 โดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ชั้นนำประเภทเครื่องจักรวิสัยทัศน์แบบ 3 มิติและอุตสาหกรรมด้าน AI ภารกิจของเราคือการให้ดวงตาแก่หุ่นยนต์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์และความสามารถในการรับรู้เสมือนมนุษย์ ช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ๆ ซับซ้อนได้อย่างคล่องแคล้ว ทำให้เครื่องจักรในรูปหุ่นยนต์ชาญฉลาดและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

http://www.solomon.com.tw

ภูมิปัญญาที่มาจากโลกแห่งนัยเนตร - SOLOMON

ข้อมูลของผู้ติดต่อ

Tel:

Tel:

สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับรางวัลปีนี้ (2)

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลในอดีต (2)