หน้าแรก / รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน / Award Winning Products / Product Details

Control Panel
ประเภทผลิตภัณฑ์:คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
รุ่นผลิตภัณฑ์:TPC-1251T-E3AE
Advantech Co., Ltd.

- Industrial-grade 12.1" XGA TFT LCD with 50K lifetime and LED backlight
- Intel簧 Atom??E3827 1.75 GHz dual-core processor with 4 GB DDR3L SDRAM
- Wide operating temperature range -20 ~ 60 簞C (-4 ~ 140 簞F)
- True-flat touchscreen with IP66-rated front panel/non-flat touchscreen with
IP65-rated front panel
- Front-facing LED indicators to show operating status
- Durable touchscreen with 5-wire resistive touch control
- Supports Advantech?? iDoor technology for integrating optional accessories
- Compact, fanless embedded system with aluminum alloy front bezel and
chassis grounding protection
- Supports Advantech?? SNMP Subagent software
- Supports Advantech?? WISE-PaaS/RMM remote management software

เกี่ยวกับ Advantech Co., Ltd.

Advantech Co., Ltd.เป็นผู้นำระดับโลกในระบบสมาร์ทIoTและระบบสมองกลฝังตัว โดยมีวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะก้าวเป็น ผู้สนับสนุนแห่งโลกอัจฉริยะ เพื่อต้อนรับยุคอินเตอร์เน็ตของสรรรพสิ่ง(IoT) เพื่อรองรับอุปกรณ์อัจฉริยะ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ Advantechได้ออกแบบEdge Intelligence WISE PaaSนำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์IoT เป็นแกนหลักในการเชื่อมต่อคู่ค้ากับห่วงโซ่อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับพันธมิตรอุตสาหกรรมแขนงต่างๆเพื่อ ร่วมสร้าง ระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมเพื่อเร่งการฝึกฝนความฉลาดทางอุตสาหกรรมร่วมกัน

http://www.advantech.com/

Advantech Co., Ltd.เป็นผู้นำระดับโลกในระบบสมาร์ทIoTและระบบสมองกลฝังตัว โดยมีวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะก้าวเป็น ผู้สนับสนุนแห่งโลกอัจฉริยะ เพื่อต้อนรับยุคอินเตอร์เน็ตของสรรรพสิ่ง(IoT) เพื่อรองรับอุปกรณ์อัจฉริยะ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ Advantechได้ออกแบบEdge Intelligence WISE PaaSนำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์IoT เป็นแกนหลักในการเชื่อมต่อคู่ค้ากับห่วงโซ่อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับพันธมิตรอุตสาหกรรมแขนงต่างๆเพื่อ ร่วมสร้าง ระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมเพื่อเร่งการฝึกฝนความฉลาดทางอุตสาหกรรมร่วมกัน

ข้อมูลของผู้ติดต่อ

สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับรางวัลปีนี้ (9)

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลในอดีต (15)