หน้าแรก / รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน / Award Winning Products / Product Details

Metal Powder Bed Fusion Machine
ประเภทผลิตภัณฑ์:กำลังผลิตและพลังงาน
รุ่นผลิตภัณฑ์:AMP-160
Tongtai Machine & Tool Co., Ltd.
award 1

1. แท่นเครื่องที่มีความแม่นยำสูง
การออกแบบโครงสร้างเครื่องมีลักษณะคล้ายแบบท่อรังผึ้งและรางแบบครอสสไลด์ ข้ามช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความมั่นคงของเครื่องอย่างมหาศาล

2. ระบบเปลี่ยนทูลแบบอัตโนมัติ ATC
สามารถโหลดล้อเจียรอย่างมากสูงสุด 6 ล้อ สำหรับการสอดคล้างกับขนาดชิ้นงานหรือข้อกำหนดความแม่นยำที่แตกต่างกัน

3. ประสิทธิภาพการบดสูง
สำหรับการเจียรส่วนปลายนั้น สามารถหมุนแกนล้อเจียรได้ 22.5° เพื่อการเจียรปลายส่วนหน้าได้ง่ายขึ้น

4. ความแม่นยำสูง
การออกแบบจุดตัดเฉือนที่น้ำยาหล่อเย็นไหลถูกแยกออกจากแท่นเครื่อง เพื่อลดการเสียรูปจากความร้อนและป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปในแท่นเครื่อง

เกี่ยวกับ Tongtai Machine & Tool Co., Ltd.

ในช่วงสมัยยุครากหญ้า เครื่อจักรของบริษัท TONGTAI MACHINE & TOOL CO., LTD. ส่วนใหญ่จะถูกเคลือบเป็นสีเขียว ต่อมาเพื่อต้องการเน้นชื่อบริษัทและทำให้ลูกค้าติดตรึงตาลูกค้ามากขึ้น จึงได้เลือกใช้สีที่ฉูดฉาดติดตาอย่างเช่นสีแดงสำหรับการเคลือบสีลงบนเครื่องจักร ซึ่ง ณ เวลานั้นสำหรับลูกค้าของบริษัท TONGTAI จำนวนมากมายภายในประเทศแล้ว สำหรับลูกค้าแล้วสีแดงมีความหมายที่มากไปกว่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือสีแดงหมายถึง "ความโชคดี" ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่นิยมของลูกค้าจำนวนมาก ทำให้จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขายเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ทำให้ TONGTAI เริ่มคิดคำนึงใหม่ถึงการเลือกใช้สีของเครื่องสมควรจะเปลี่ยนไปตามตลาดแห่งการขายผลิตภัณฑ์หรือไม่ กับการเคลือบสีเครื่องจักรมีการปรับเปลี่ยนเป็นจำนวนวงกว้าง สำหรับความรู้สึกของลูกค้าต่างประเทศในแถบตะวันออกแล้วสีแดงให้ความรู้สึกน่าเกรงขามมากกว่าสีอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสำหรับแบรนด์ของ TONGTAI ที่ค่อยๆ กลายเป็นแบรนด์ที่ต่างประเทศให้การยอมรับเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าสีที่เคลือบบนเครื่องจักรจะต้องมีความเป็นนานาชาติมากขึ้น โดยสีเครื่องจักรไม่จำกัดเจาะจงแค่ภูมิภาคแค่เพียงภาคเดียว ด้วยเหตุนี้ หลังจากการประชุมหารือที่เป็นไปอย่างเคร่งครัดและพิถีพิถันแล้ว ในที่สุดก็ได้เลือกสีน้ำเงินและสีขาวเป็นสีสำหรับการเคลือบลงบนเครื่องจักรของ TONGTAI จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนี่เองทำให้ผลิตภัณฑ์ของ TONGTAI ประสบความสำเร็จกระโดดโลดแล่นอยู่ในตลาดต่างประเทศ และสร้างบันทึกยอดขายอย่างถล่มทลายนับครั้งไม่ถ้วน

http://www.tongtai.com.tw

ในช่วงสมัยยุครากหญ้า เครื่อจักรของบริษัท TONGTAI MACHINE & TOOL CO., LTD. ส่วนใหญ่จะถูกเคลือบเป็นสีเขียว ต่อมาเพื่อต้องการเน้นชื่อบริษัทและทำให้ลูกค้าติดตรึงตาลูกค้ามากขึ้น จึงได้เลือกใช้สีที่ฉูดฉาดติดตาอย่างเช่นสีแดงสำหรับการเคลือบสีลงบนเครื่องจักร ซึ่ง ณ เวลานั้นสำหรับลูกค้าของบริษัท TONGTAI จำนวนมากมายภายในประเทศแล้ว สำหรับลูกค้าแล้วสีแดงมีความหมายที่มากไปกว่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือสีแดงหมายถึง "ความโชคดี" ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่นิยมของลูกค้าจำนวนมาก ทำให้จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขายเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ทำให้ TONGTAI เริ่มคิดคำนึงใหม่ถึงการเลือกใช้สีของเครื่องสมควรจะเปลี่ยนไปตามตลาดแห่งการขายผลิตภัณฑ์หรือไม่ กับการเคลือบสีเครื่องจักรมีการปรับเปลี่ยนเป็นจำนวนวงกว้าง สำหรับความรู้สึกของลูกค้าต่างประเทศในแถบตะวันออกแล้วสีแดงให้ความรู้สึกน่าเกรงขามมากกว่าสีอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสำหรับแบรนด์ของ TONGTAI ที่ค่อยๆ กลายเป็นแบรนด์ที่ต่างประเทศให้การยอมรับเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าสีที่เคลือบบนเครื่องจักรจะต้องมีความเป็นนานาชาติมากขึ้น โดยสีเครื่องจักรไม่จำกัดเจาะจงแค่ภูมิภาคแค่เพียงภาคเดียว ด้วยเหตุนี้ หลังจากการประชุมหารือที่เป็นไปอย่างเคร่งครัดและพิถีพิถันแล้ว ในที่สุดก็ได้เลือกสีน้ำเงินและสีขาวเป็นสีสำหรับการเคลือบลงบนเครื่องจักรของ TONGTAI จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนี่เองทำให้ผลิตภัณฑ์ของ TONGTAI ประสบความสำเร็จกระโดดโลดแล่นอยู่ในตลาดต่างประเทศ และสร้างบันทึกยอดขายอย่างถล่มทลายนับครั้งไม่ถ้วน

ข้อมูลของผู้ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขภายใน:+886-7-976-1588

หมายเลขโทรสาร:+886-7-976-1589

อีเมล์:https://www.tongtai.com.tw/en/contact.php

สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับรางวัลปีนี้ (1)

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลในอดีต (3)