Trang đầu/Liên hệ với chúng tôi

Chào bạn, nếu muốn hỏi về “Sản phẩm Đài Loan cao cấp”, xin hãy điền form điện tử hoặc gọi điện thoại liên lạc với chúng tôi:

Contact Information

Taiwan Trade Center, Representative Office in Ho Chi Minh City

Ms. Ngoc Anh

email: anh@taitra.org.tw
tel: +84-28-39390837 Ext: 26

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) in Taipei

Ms. Sandy Liao (+886-2-27255200 ext.1323)
Ms. Zoe Huang (+886-2-27255200 ext.1324)
Ms. Kyle Lee (+886-2-27255200 ext.1392)
Form điện tử

Vui lòng điền những mục dưới đây, để nhanh chóng xử lý câu hỏi của bạn!