Trang đầu / Diễn biến mới nhất về các sản phẩm cao cấp / Hoạt động toàn cầu

Tất cả các hoạt động ( 18 )

Smart Upgrade with AI webinar

2021-10-01 ~ 2021-10-01

Smart Upgrade with AI webinar
Taiwan Excellence Day @ HCMC

2020-09-18 ~ 2020-09-20

Taiwan Excellence Day @ HCMC
TAIWAN EXCELLENCE PRESS CONFERENCE @ 2020 Automechanika  HO CHI MINH CITY

2020-08-21 ~ 2020-08-21

TAIWAN EXCELLENCE PRESS CONFERENCE @ 2020 Automechanika HO CHI MINH CITY
TAIWAN EXPO 2020 Việt Nam

2020-07-01 ~ 2020-07-03

TAIWAN EXPO 2020 Việt Nam
Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2020 tài trợ chính bởi Taiwan Excellence- Giải Marathon Tp.

2020-01-04 ~ 2020-01-05

Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2020 tài trợ chính bởi Taiwan Excellence- Giải Marathon Tp.
Taiwan Excellence Pop-up Store 2019

2019-04-27 ~ 2019-05-01

Taiwan Excellence Pop-up Store 2019
Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2019 tài trợ chính bởi Taiwan Excellence- Giải Marathon Tp.

2019-01-12 ~ 2019-01-13

Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2019 tài trợ chính bởi Taiwan Excellence- Giải Marathon Tp.
Taiwan Excellence Pavilion & Press Conference @ VietWater 2018

2018-11-07 ~ 2018-11-09

Taiwan Excellence Pavilion & Press Conference @ VietWater 2018
Taiwan Excellence Pop-up Store 2018

2018-08-31 ~ 2018-09-02

Taiwan Excellence Pop-up Store 2018
Taiwan Excellence Press Conference

2018-08-29 ~ 2018-08-29

Taiwan Excellence Press Conference
Taiwan Excellence Pavilion & “Taiwan Tech X Smart Life” Seminar @ Taiwan Expo

2018-07-26 ~ 2018-07-28

Taiwan Excellence Pavilion & “Taiwan Tech X Smart Life” Seminar @ Taiwan Expo
Taiwan Excellence Pavilion @ ICT Comm Vietnam 2018

2018-06-07 ~ 2018-06-09

Taiwan Excellence Pavilion @ ICT Comm Vietnam 2018
HCMC Marathon powered by Taiwan Excellence

2018-01-13 ~ 2018-01-14

HCMC Marathon powered by Taiwan Excellence
HCMC Crescent Mall Taiwan Excellence Store

2018-01-01 ~ 2018-12-31

HCMC Crescent Mall Taiwan Excellence Store
Triển lãm Thủy lực Việt Nam năm 2017

2017-11-08 ~ 2017-11-10

Triển lãm Thủy lực Việt Nam năm 2017
Buổi họp báo giới thiệu quảng bá hình ảnh của triển lãm Taiwan Excellence Pavilion tại Việt Nam năm

2017-07-26 ~ 2017-07-28

Buổi họp báo giới thiệu quảng bá hình ảnh của triển lãm Taiwan Excellence Pavilion tại Việt Nam năm
Buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới, các trung tâm thương mại và nhiều trải nghiệm tiếp thị thú vị

2017-06-29 ~ 2017-07-02

Buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới, các trung tâm thương mại và nhiều trải nghiệm tiếp thị thú vị
Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2017 tại Việt Nam (ICT Comm)

2017-06-07 ~ 2017-06-09

Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2017 tại Việt Nam (ICT Comm)