Trang đầu / Diễn biến mới nhất về các sản phẩm cao cấp / Hoạt động toàn cầu

Taiwan Excellence Pop-up Store 2019

Thời gian hoạt động:2019-04-27 ~ 2019-05-01

Địa điểm hoạt động:TTTM Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh City,VN |TTTM Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh City,VN

Giới thiệu hoạt động

Taiwan Excellence Pop-up Store 2019