Trang đầu/Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này là thuyết minh cho Hiệp hội phát triển ngoại thương Trung Hoa Dân Quốc (Gọi tắt là “TAITRA” hoặc “chúng tôi”), được sử dụng và được bảo vệ bởi trang web Taiwan Excellence Website (địa chỉ: www.taiwanexcellence.org) thu thậpthông tin của người sử dụng ghé thăm (khách ghé thăm) (trang web này). Mọi cư dân mạng sử dụng website này đều phải chịu sự ràng buộc của chính sách quyền riêng tư, và vào lúc bắt đầu sử dụng website này, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách quyền riêng tư được quy định trong nội dung này.

 • Mục đích thu thập thông tin

  TAITRA có khả năng sẽ thu thập thông tin của khách ghé thăm để cung cấp cho các giao dịch online hoặc các dịch vụ khác của website này, cho mục đích phục vụ việc marketing và các hoạt động đặc biệt khác của TAITRA, hoặc các mục đích khác được bạn đồng ý.

 • Phân loại dữ liệu

  Trong lúc vận hành website này, chúng tôi có khả năng sẽ thu thập và xử lý các thông tin liên quan của bạn như sau:

  1. Thông tin cung cấp để điền các form trên website của chúng tôi, bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung như họ tên, địa chỉ, điện thoại/số máy Fax, email, giới thiệu về công ty, Catalogue sản phẩm và các thông tin liên quan, và các thông tin kinh doanh liên quan khác của bạn.
  2. Truy cập các nguồn nội dung chi tiết và các thông tin được lưu trên website này, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đối với các nội dung gồm thông tin về lượng truy cập, thông tin địa điểm, weblogs và các thông tin được gửi đến gửi đi khác.
  3. Cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc cho người khác, vì lý do liên lạc với chúng tôi hoặc với người khác qua website này.
  4. Các thông tin khác do bạn cung cấp cho website này hoặc cho chúng tôi.
 • Thời gian, khu vực, đối tượng và phương thức sử dụng thông tin dữ liệu

  TAITRA áp dụng chính sách bảo mật đối với mọi thông tin dữ liệu mà khách ghé thăm website này cung cấp, ngoài ra TAITRA sẽ dựa theo thỏa thuận của các nhà sản xuất có sản phẩm Đài Loan cao cấp đạt giải, sử dụng và/hoặc công bố thông tin được cung cấp.

  Thông tin cá nhân của bạn sẽ do TAITRA bảo lưu, cho tới khi bạn chính thức yêu cầu chúng tôi xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn, nhưng đối với trường hợp pháp luật có quy định riêng, thì không thuộc giới hạn này.

  Thông tin mà website này thu thập, có khả năng sẽ được lưu trữ tại bất cứ quốc gia nào nơi TAITRA có vận hành và tiến hành xử lý tại quốc gia đó, khi bạn sử dụng website này, tức là bạn đồng ý truyền thông tin tới khu vực ngoài lãnh thổ quốc gia hiện tại của bạn.

  TAITRA có khả năng sẽ cung cấp thông tin của bạn cho người đại diện, người đứng ra ký hợp đồng hoặc các nhà cung ứng dịch vụ cho các dịch vụ liên quan khác của Hiệp hội, và/hoặc đối tác hợp tác để cung cấp các dịch vụ cho website này. Cũng có lúc, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho đối tác hợp tác vì để cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp dữ liệu thống kê cho website sử dụng, vì vậy sẽ thu thập các dữ liệu máy tính liên quan của bạn.

  Chúng tôi được sử dụng file cookie để thu thập những thông tin sử dụng mạng internet thông thường của bạn. Khi sử dụng, những cookies này sẽ tự động tải về máy tính của bạn, file cookie này sẽ lưu trữ tại ổ đĩa cứng trên máy tính của bạn, để lưu trữ và chuyển giao những thông tin trên ổ đĩa cứng máy tính của bạn, hỗ trợ chúng tôi cải tiến website của chúng tôi và cải tiến những dịch vụ cung cấp cho bạn. Tất cả mọi máy tính đều có thể từ chối cookies, bạn chỉ việc mở các mục cài đặt liên quan trên trình duyệt, là có thể từ chối cookies. Xin lưu ý, nếu bạn chọn từ chối cookies, có khả năng không thể lưu trữ copy được một số nội dung nhất định nào đó trên website của chúng tôi. Bênthứ 3 cung cấp dịch vụ của website này cũng có thể sử dụng cookies, chúng tôi không tiến hành kiểm soát, do vậy, khi bạn sử dụng dịch vụ do bên thứ 3 cung cấp cho website này, cookies (nếu có) có khả năng sẽ bị tải xuống.

 • Tra cứu và sửa đổi

  Đối với thông tin cá nhân cơ bản của bạn, bạn có quyền tra cứu và yêu cầu đọc xem, yêu cầu tạo lập bản copy, yêu cầu bổ sung hoặc cập nhật, yêu cầu ngừng thu thập, xử lý hoặc sử dụng, yêu cầu xóa, nhưng đối với trường hợp pháp luật có quy định riêng, thì không thuộc giới hạn này. Bạn được tra cứu thông tin đã cung cấp và xin sửa đổi thông tin tại mục “Liên hệ với chúng tôi” của website này.

 • Sự ảnh hưởng quyền lợi nếu bạn không cung cấp thông tin

  Nếu bạn không cung cấp các thông tin liên quan, có khả năng bạn không thể được hưởng các dịch vụ do website này cung cấp hoặc không đạt được các mục đích sử dụng website này của bạn, ví dụ, có khả năng bạn không thể tải sách điện tử thuận lợi từ website này.

 • Sự thay đổi chính sách quyền riêng tư này

  Nếu chính sách quyền riêng tư này có bất kỳ thay đổi, chúng tôi sẽ dán nội dung sửa đổi và phiên bản mới của chính sách quyền riêng tư trên website này. Nội dung sửa đổi và phiên bản mới của chính sách quyền riêng tư trên website này sẽ lập tức có hiệu lực ngay sau khi được dán lên, nhưng đối với đối tượng chúng tôi có quy định riêng, thì không thuộc giới hạn này. Bạn đồng ý, mọi thông tin do website này thu thập (bất kể là thông tin trước hay sau khi chính sách quyền riêng tư mới có hiệu lực), đều phải tuân thủ quy định của chính sách quyền riêng tư mới nhất có hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Nếu bạn không chấp thuận sửa đổi mới nhất của của chính sách quyền riêng tư, phải liên lạc với TAITRA bằng văn bản, và đặc biệt yêu cầu TAITRA trả lại và/hoặc tiêu hủy tất cả các bản copy thông tin cá nhân có liên quan của bạn mà Hiệp hội lưu giữ.

 • Ngôn ngữ

  Nếu bản dịch Chính sách quyền riêng tư thành các ngôn ngữ khác có bất cứ sự không thống nhất với phiên bản tiếng Trung phồn thể, thì sẽ lấy phiên bản tiếng Trung phồn thể làm chuẩn.

 • Vấn đề và ý kiến

  Nếu bạn có bất cứ vấn đề hoặc ý kiến gì, xin gửi email tới địa chỉ hòm thư sau: gloria@taitra.org.tw