Trang đầu / Diễn biến mới nhất về các sản phẩm cao cấp / Hoạt động toàn cầu

Smart Upgrade with AI webinar

Thời gian hoạt động:2021-10-01 ~ 2021-10-01

Địa điểm hoạt động:https://sites.google.com/view/smart-upgrade-with-ai-webinar |Youtube

Giới thiệu hoạt động

Các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) đã dần được áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau như chăm sóc y tế thông minh, thu phí giao thông thông minh và sản xuất thông minh. Ngành công nghiệp AI của Đài Loan đang nắm bắt theo xu hướng thị trường và các cơ hội sẵn có để phát triển các sản phẩm tích hợp, có thể mở rộng và nhiều tùy chỉnh hơn, nhằm mang lại cuộc sống thông minh hơn thông qua việc quản lý thông tin thông minh và toàn diện. Tại hội nghị này, các thương hiệu hàng đầu của Đài Loan như Acer Medical, AI3, Aver, FETCi, imedtac, WiAdvance sẽ giới thiệu các sản phẩm mới nhất của họ và chia sẻ xu hướng của các giải pháp AI.

Người liên lạc

Sandy Liao