Trang đầu / Giải thưởng sản phẩm Đài Loan cao cấp / Award Winning Products / Product Details

Vải dệt chịu gió
Loại ngành nghề:Thời trang sinh hoạt
Model sản phẩm:RT1410202/RT1905059/RT1406262/RT1512343/RT1608212
Eclat Textile Co., Ltd
award 3

Cấu trúc đan chắc chắn dành cho trang phục thể thao và trang phục hàng ngày. Các loại vải Woveknit của chúng tôi được chế tạo để sử dụng lâu dài. Đặc tính là bền và linh hoạt. Một trong những đặc tính quan trọng của loại vải này là thoải mái, linh hoạt và khả năng thoáng khí. Lợi thế cạnh tranh thực sự là cấu trúc phía sau lưng, để ngăn không khí và quản lý độ ẩm. Sản phẩm hữu dụng trong mùa lạnh.

Thông tin về Eclat Textile Co., Ltd

Eclat Textile Co, Ltd. is a Taiwanese multinational company headquartered in Taipei, with an average of 17,000 employees in more than 4 countries, that specializes, develops, and designs activewear materials and apparel globally. It was established by Cheng-Hai Hung and 3 members of staff in 1977. We partner with ambitious leaders who share our commitment to blend culture and commerce in emerging markets, sustainable growth and practices, and new material technologies. Eclat develops advanced activewear materials that set industry benchmarks, redefines markets, and asserts its partners as leaders. We see potential, where many face challenges. Because to us, these challenges foster opportunities to discover—and to invent bold new ideas with uncompromising material quality, that inspires, and suits the needs of people around the world.

http://www.eclat.com.tw

Thông tin người liên hệ

Hỏi thông tin sản phẩm

Sản phẩm khác đoạt giải năm nay (1)

Sản phẩm khác đoạt giải các năm (1)