Trang đầu / Giải thưởng sản phẩm Đài Loan cao cấp / Award Winning Products / Product Details

Máy gia công cắt dây bằng tia lửa điện
Loại ngành nghề:Sức sản xuất và năng lượng
Model sản phẩm:GE-43S
Accutex Technologies Co., Ltd
award 3

"Máy có động cơ tuyến tính GE-43S cao cấp của AccuteX. Bộ điều khiển của máy có thể cộng tác với hệ thống quản lý phát triển sản xuất thương mại hóa ""CIMFORCE"". Sản phẩm cung cấp các giải pháp “đầu-cuối”, bắt đầu từ khâu quản lý dự án, thiết kế khuôn, sản xuất đến kiểm thử vật đúc và tích hợp định dạng dữ liệu chương trình trực tiếp từ RFQ, DFM, CAE, CAD-CAM, CAPP, PLM, MES, v.v. ở mỗi giai đoạn.

Dòng GE đang sử dụng chức năng loại bỏ phế liệu tự động bằng cơ chế điện từ tích hợp: một vòi phun xả mới được phát triển với cuộn dây điện-từ bên trong. Điện-từ sẽ giữ phế liệu khi chúng sắp rơi ra và mang đến hộp thu gom. Thả mảnh vụn cuối cùng vào hộp bằng cách tắt cuộn dây điện-từ. Sau đó, bộ điều khiển sẽ liên tục quá trình cho đến khi chương trình kết thúc. Toàn bộ quá trình tự động 100% và có thể lập trình."

Thông tin về Accutex Technologies Co., Ltd

“Accutex Technologies”, the title of which consists of high-accuracy technology, is founded on the technology of Mechanical and System Research Laboratories team of ITRI who were the original controller designer and supplying controllers to several Taiwan WEDM companies and has contributed to the WEDM field over 29 years. The core of Accutex technical team was composed by ITRI people who has become a paragon in knowledge economy of Taiwan machinery as well as mastering 100% key technologies, like CNC controller, power discharging, machine / IC designing, which makes Taiwan become worldwide number 3 in WEDM production independently after Japan and Switzerland. We also establish different strategic partners, such as AccuteX KOREA, AccuteX USA, AccuteX CHINA, 100% OBM products and therefore have the global brand value. The users’ needs are always our top priority consideration, to direct product development from design to service.

http://www.accutex.com.tw/

In 1990s, Taiwan EDM occupied 60% market in the world. EDM with low technologies and slight profit, the industry shall be restructured urgently. At the same time, Wire EDM (WEDM) just sprouted and many demands in the market, however, EDM manufacturers didn’t have any resource because all the market was occupied by the Switzerland and Japan. In the case of foreign suppliers were reluctant to provide critical CNC controller, discharge power and technical support, ITRI from nothing to open the WEDM project and self-developed PC Based, CNC Controller, discharge power also successfully transferred technologies to domestic EDM manufacturers, in short 10 years, Taiwan become worldwide no. 3 in WEDM market after Switzerland and Japan. “Accutex Technologies”, composed by originator of ITRI team from 2001, under the project of Ministry of Economic Affairs, we are still keep going to make lot of effort in accuracy technologies for Taiwan WEDM Industry.

Thông tin người liên hệ

Hỏi thông tin sản phẩm