Trang đầu / Giải thưởng sản phẩm Đài Loan cao cấp / Award Winning Products / Product Details

Kính áp tròng không màu
Loại ngành nghề:Thời trang sinh hoạt
Model sản phẩm:Dùng 3 tháng
Yung Sheng Optical Co., Ltd.

Nguyên liệu: Polymacon
Dãy độ:
-Từ - 1.00 đến - 4.00 (bước nhảy 0.25)
-Từ - 4.00 đến - 8.00 (bước nhảy 0.5)
Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày mở hộp
Đơn vị tính: 02 miếng/ hộp
Thông số kỹ thuật:
-Hàm lượng nước: 38 %
-Đường kính: 14.0 mm
-Bán kính cong: 8.6 mm
Màu sắc: trong suốt (không màu)

Thông tin về Yung Sheng Optical Co., Ltd.

Yung Sheng Optical Co., Ltd. was founded in 2011. Its major businesses are the manufacturing and sales of soft contact lenses and lens care products. With its innovative R&D team, advanced manufacturing facilities and professional marketing and sales group, Yung Sheng has received the following ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003 certification, Japan’s FMA (Foreign Manufacturer Accreditation), European CE, Korea GMP and Taiwan GMP (Good Manufacturing Practice), all of which has aided our expansion in the global market.

http://www.hydron.com.tw

HYDRON/HORIEN

Thông tin người liên hệ

Điện thoại công ty, máy nhện t:04-25658384#605

Số Fax công ty:04-25658381

Email:northchiang@hydron.com.tw

Điện thoại công ty, máy nhện t:04-25658384#227

Số Fax công ty:04-25658387

Email:amyfang@hydron.com.tw

Hỏi thông tin sản phẩm